Behandlingsformer

Samtaleterapi hos psykolog
Mange har stor glæde af samtaler hos en psykolog både som forebyggelse af stress, men også som behandling.

En af de terapiformer, der har vist sig særlig effektiv i forhold til stress, angst og depression er kognitiv terapi.

Kognition betyder tænkning, og i kognitiv terapi arbejder man med den antagelse, at det ikke er det, vi hører, ser eller oplever, der er afgørende for den betydning en bestemt situation har for os, men at det derimod er fortolkningen, der er afgørende for, hvordan vi oplever situationen.

Enhver situation udløser nogle følelser, tanker og fysiske reaktioner, der så påvirker vores adfærd, og dette foregår i et samspil.

Når vi belastes følelsesmæssigt, sker der ofte det, at vi reagerer med at forvrænge oplevelsen i negativ tankeretning.

I kognitiv terapi udfordres de negative tanker og erstattes med nogle mere realistiske måder at fortolke oplevelser på, ligesom der opnås en større bevidsthed om redskaber til at håndtere sådanne situationer.

Under terapien arbejdes der bl.a. med hvilken adfærd, der øger og reducerer stress:
  - Strukturere daglige aktiviteter
  - Finde og være opmærksom på egne grænser
  - Opstille realistiske forventninger til sig selv
  - Identificere evt. urealistiske tankemønstre som ”jeg skal være perfekt”
  - Identificere forventninger
 -  Metoder til afslapning
 -  Finde ændringer

Generelt gælder det for denne terapiform om at arbejde med tankerne til og forventningerne om sig selv samt finde og foretage ændringsforslag, der kan forebygge eller gøre den fremtidige hverdag mindre stresset.

Kig dig godt for og sørg for, at du føler tillid til psykologen.

Samtaleterapi hos psykoterapeut
Psykoterapi er en samarbejdsrelation, hvor man sammen med terapeuten samtaler om forskellige områder i sin livssituation f.eks.:

 - At blive mere bevidst om sine reaktionsmønstre
 - At ændre sit tankemønster
 - At finde nye ressourcer i sig selv
 - At finde egne grænser/lære at sige fra 
 - At lære sig selv bedre at kende
 - At blive mere bevidst om sin kommunikation

Du er eksperten i dit eget liv og via indsigt i dig selv skabes en øget bevidsthed om, hvordan og hvorfor du reagerer, føler og tænker, som du gør.

Målet er at opnå en større indsigt i og tilfredshed med dig selv og dit liv, men også at sætte en personlig udvikling og eksistentiel afklaring i gang, hvor du ved at arbejde med de ting, der er svære i dit liv, begynder at tænke, handle og reagere mere hensigtsmæssigt f.eks. på det, der stresser dig eller din angst.

Psykoterapeut er en ubeskyttet titel i Danmark, hvorfor enhver kan kalde sig psykoterapeut, uden at det siger noget om personens uddannelsesmæssige eller erfaringsmæssige baggrund. Hvis psykoterapeuten er Medlem af Psykoterapeutisk Forening (MPF) eller Psykoterapeutforeningen PpD, har psykoterapeuten en relevant grunduddannelse på min 4 år samt en af foreningen godkendt psykoterapeutisk videreuddannelse. Kig dig godt for.


Stresscoach
Sammen med en stresscoach registrerer du dine stresssignaler, afklarer i hvor høj grad du er stresset og finder nye retninger ud fra, hvad der er vigtigt for dig. Du får mulighed for at skabe overblik og kontrol over situationen.

Der tages udgangspunkt i den aktuelle situation, så du får skabt overblik og kontrol over situationen, som kan føles uoverskuelig og meningsløs.

Du får defineret de rammer, dit liv bevæger sig inden for, og samtidig får du værktøjer til fremtidigt at kunne håndtere det, der normalt ville stresse dig.

En stresscoach har modsat en almindelig coach indsigt i og viden om stress og de teknikker og værktøjer, der anvendes til at skabe tilfredshed og indflydelse på egen situation.

Stresscoaching er både en metode til at forebygge stress, men også til at fjerne opstået stress med værktøjer til:

  - At kunne give slip på fysiske spændinger
  - At kunne registrere og håndtere følelsesmæssige reaktioner, nervøsitet og bekymringer
  - At kunne forstå og handle på din livssituation
  - At lære at prioritere din dag
  - At skabe overblik

Stresscoaching er ikke terapi og bevæger sig ikke tilbage i tiden til evt. tidligere traumer eller ens opvækst, men tager udgangspunkt i den nuværende konkrete situation som stress eller udbrændthed.

Stresscoach er en ubeskyttet titel i Danmark, hvorfor enhver kan kalde sig stresscoach. Der findes certificeringer inden for coaching, og du bør stille krav til din coachs uddannelse enten i form af uddannelse som psykolog eller certificering inden for stress.Kig dig godt for.

Hypnoterapi
Hypnoterapi er en terapiform, hvor det terapeutiske arbejde foregår, mens man er i hypnotisk tilstand, hvor man arbejder i en direkte kontakt med underbevidstheden.

I hypnotisk tilstand er det muligt at ændre både bevidste og ubevidste følelser, tanker, erfaringer og adfærd - vores personlighed.

Hypnoterapi er en blid, hurtig og effektiv metode til at finde til kernen af ens problemer og til at bearbejde årsagen. Finde de negative tankemønstre, der viser sig som stress, depression, angst samt overvægt, misbrug, lavt selvværd, jalousi, søvnproblemer osv.

Under hypnosen er du dybt afslappet, men stadig i fuld bevidsthed og med fuld kontrol over dig selv. Det kan sammenlignes med at ”falde i staver”.

Når du sover, åbnes der automatisk en dør fra din bevidsthed til din underbevidsthed, hvor der kan strømme informationer igennem.  Det samme sker under hypnosen, men her er du i vågen tilstand, og sammen med terapeuten kan I fremkalde ”gemte” minder, rutiner, skepsis og modstand og sende nye og positive ord til underbevidstheden., der styrer din vane- og kontroltænkning.

En behandling hos en hypnoterapeut vil typisk forløbe sådan:
1. Samtale om problemstillinger
2. hypnose og psykoanalytisk arbejde
3. Afsluttende snak om oplevelsen

Hypnoterapien sætter gang i en indre følelsesmæssig og psykologisk proces, hvor du langsomt får ryddet op i dit ubevidste sind og dermed uhensigtsmæssig adfærd og tankegang.

Du bør sikre dig, at hypnoterapeuten har en relevant og certificeret uddannelse. Kig dig godt for.

Akupunktur
Akupunktur er en ca. 5000 år gammel behandlingsform, der stammer fra Østen.

Akupunktur er en holistisk behandlings- og forebyggelsesform, hvor man arbejder med det hele menneske både fysisk og psykisk. Al sygdom betragtes som ubalance i kroppen.

Symptomer og smerter i kroppen er kroppens måde at fortælle, at der er noget galt, at der er en ubalance og at den befinder sig i en stresssituation, der skal kureres.

Teorien bag akupunktur er, at vi mennesker er et spejlbillede af naturens elementer træ, ild, jord, metal og vand. Ubalance i disse elementer skaber sygdom.

Med meget tynde nåle, der sættes i forskellige steder i kroppen, genoprettes balancen i kroppen.

Akupunkturen arbejder i kroppens energibaner, der kaldes meridianer og det er baner, der løber mellem vores hud og muskler.

Hvis energien mellem meridianerne er blokeret eller hæmmet, sender kroppen signaler i form af smerter eller fysiske og psykiske symptomer om, at strømmen af energi skal justeres.

Når der igen strømmer energi i meridianerne genopstår balancen i kroppen, symptomerne og smerten mindskes eller forsvinder, energien vender tilbage sammen med den fysiske og psykiske velvære.

Selve behandlingen hos en akupunktør foregår ved, at der samtales om:

1. symptomer
2. kropsfunktioner
3. sygdomshistorie
4. livsstil
5. personlig historie

- så, der kan dannes et helt billede af personen.

Akupunkturen hjælper ved både kroniske og akutte sygdomme. Bl.a. mange af dem, der opstår i relation til stress:

Smertelidelser
Hovedpine, migræne, smerter i muskler og led, gigt og muskelspændinger m.fl.
Allergier
Eksem, astma, høfeber/allergi

Fordøjelsesproblemer
Forstoppelse, diarre, mavesår, dårlig ånde

Kredsløbssygdomme
Svimmelhed, hjerteproblemer, kolde hænder og fødder samt blodtryk

Følelsesmæssige problemer
Vrede, indre uro, angst, sorg, depression, seksuelle problemer

Desuden styrkes kroppens immunforsvar, så du nemmere kan bekæmpe infektioner og andre sygdomme.

Du bør sikre dig, at akupunktøren har relevant uddannelse eller er RAB godkendt.

Kranio sakral terapi
Kranio Sakral terapi er en meget blid, nænsom og dybdegående manuel behandlingsform, hvor der arbejder med kroppens egen puls eller rytme.
 
Kroppens egen rytme, der ligesom hjertets og åndedrættets puls, kan mærkes over hele kroppen, kaldes for den kranio-sakrale-puls og har en hastighed på 6-14 slag i minuttet.

Det kranio sakrale system består af kranieknoglerne, ansigtsknoglerne, korsbenet, membranerne omkring hjernen og hjernevæsken (cerebrospinalvæske).

Kranieknoglerne kan bevæge sig lidt i forhold til hinanden, og når de gør det, pumpes hjernevæsken rundt i hjernen og rygmarven mellem kraniet og korsbenet.

Der kan komme nedsat bevægelighed mellem knoglerne pga muskelspændinger, der kan opstå ved stress, efter ulykker, ved fald og slag, ved fødslen, efter operation, efter tandlægebesøg m.m.

Forandringer i kroppens rytme pga nedsat bevægelighed kan medføre ubalancer i både krop og sjæl, men med kranio sakral terapeutens blide 5 grams tryk, kan der genskabes balance og øget bevægelighed.

Der er bl.a. opnået gode erfaringer med at anvende kranio sakral terapi ved:
  - hovedpine og migræne
  - kronisk stress og muskelspændinger
  - stressbetonede koncentrations- og hukommelsesproblemer
  - hormonelle ubalancer
  - psykiske problemer

Filosofien bag kranio sakral terapi er, at kroppen har de nødvendige ressourcer, og hvis den får de korrekte signaler, vil den automatisk rette sig og selvhelbredes.

Behandlingsformen blev opdaget af en amerikansk læge for hundrede år siden, og siden en den blevet udviklet verden over og anvendes i dag af både fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, tandlæger, jordemødre, alternative behandlere og andre, der har taget uddannelsen.

Behandlingen varer ca. 1 time, og man ligger på en briks, mens terapeuten med blide berøringer løsner spændinger og blokeringer op primært omkring hovedet, rygsøjlen og bækkenet.

Du bør sikre dig, at behandleren har uddannelsesbeviser og certificeringer. Kig dig godt for.

Zoneterapi

Zoneterapi er en behandlingsmåde, der har været kendt og praktiseret i mange tusinde år i blandt andet Kina.

Zoneterapi er naturvidenskabeligt baseret på princippet om, at alle organer, lemmer og det legemlige system er repræsenteret i fødder og hænder.
Set ud fra en anatomisk synsvinkel er fødderne et spejlbillede af kroppen, da zoneterapi tager udgangspunkt i at hver enkelt del af kroppen reflekteres på fødderne i fastlagte zoner og punkter.

Forbindelserne til disse reflekser er energibaner, og de kan blive blokeres eller komme i ubalance af mange forskellige årsager - følelsesmæssige problemer, stress, kost, livsstil osv.
Når der opstår ubalancer og blokeringer er det fordi, kroppen ikke selv er i stand til at hele eller reparere sig selv, og så kan der opstå sygdomme.

Zoneterapi kan aktivere din krops naturlige kraft ved at rydde op i blokerede energibaner, afgifte kroppen og styrke de legemlige organer og processer til optimal effektivitet.
Stress har ansvaret for rigtig meget sygdom. Når du oplever stress under en eller anden form, stopper det din krops egen evne til at hele sig selv, og zoneterapi er et godt supplement til at ændre dette.
Der er meget zoneterapi kan hjælpe med f.eks.
Søvnløshed, menstruationssmerter, stivhed, spændinger, rygproblemer, hovedpiner, migræne, følelsesmæssige problemer, pande/kæbehulebetændelse, kroniske tilstande, depressioner, overgangsalder, astma, bronkitis, allergier og meget mere.

Du bør sikre dig at behandleren har uddannelsesbeviser og certificeringer. Kig dig godt for.


 

Tankefelt terapi
Tankefeltterapi tager udgangspunkt i Østens meridianlære og den vestlige verdens kognitive terapi.

Når man udfører tankefeltterapi bankes ens ubehag væk ved at gøre to ting:
1. man aktiverer kroppens meridianbaner ved at ”banke” ganske let på dem forskellige steder på kroppen
2. man har sin bevidsthed koncentreret om sine følelser og ubehag

Samtidig udføres der samtaleterapi og coaching.

Under tankefeltterapien ændres de signaler, der går til hjernen og normalt udløser unaturlige reaktioner, irrationel adfærd og negative følelser.

Tankefeltterapi er en metode, der kan hjælpe med behandling af alle slags følelsesmæssig stress, psykiske lidelser som angst, depression, traumer, mindreværd, usikkerhed, ensomhed, sorg, skyld, skam, vrede, misbrug, astma, allergi, fysiske smerter m.m.

Du bør sikre dig, at behandleren har uddannelsesbeviser og certificeringer. Kig dig godt for.


Afspænding
Et af de bedste midler mod stress og dårlig søvn er afspænding.
Når din krop afspændes nedsættes hjernens aktiviteter, musklerne spændes af, din kropstemperatur falder, hjertet slår langsommere, dit blodtryk sænkes og den psykiske ro i kroppen stiger.

Hvis din krop er anspændt og dit hoved er et tankemylder, kan det afhjælpes med forskellige afspændingsteknikker, der giver dig en roligere vejrtrækning, ny energi, klarhed i tankerne og et bedre humør.

Du kan afspænde kroppen med afspænding og visualisering, og der findes mange gode CDère, der bl.a. kan købes på Internettet, på apoteket, i helsebutikker, hos boghandelen og i musikbutikker.

Du kan også få forskellige former for massage hos en massør, hvor massøren masserer alle dine muskler godt igennem og løsner op for spændinger og affaldsstoffer.

Du bør sikre dig, at behandleren har uddannelsesbeviser og certificeringer. Kig dig godt for.

Meditation
Der findes flere forskellige retninger inden for meditation, men generelt set handler al meditation om øvelser eller teknikker, der hjælper dig med at skabe opmærksomhed, koncentration, nærvær og indre ro.

Når du mediterer, arbejder du med dit sind ved at træne det til ikke at følge de forstyrrende tanker og følelser, der hele tiden kommer og går uden vi bemærker det.

Meditation sætter gang i din personlige udvikling, din selvudvikling, du rydder op i krop og sind.

Når du skærper bevidstheden og mediterer, får du øje på de forstyrrende tanker og følelser som angsten, jalousien, vreden, skyldfølelsen, bitterheden, bekymringen osv., der påvirker dit sind og dit helbred i negativ retning, og du kan gøre noget ved dem ved at skabe ro i dit sind.

Det centrale i meditationen er at gøre ingenting. Du skal blot rette din opmærksomhed mod noget bestemt eller frembringe bestemte indre oplevelser, alt efter hvilken meditationsteknik du anvender.

Du kan meditere ved hjælp af et mantra, der er et eller flere ord, der ikke har nogen betydning, men som sætter din bevidsthed i ro, når du fokuserer på det ved at henlede opmærksomheden på det i dine tanker.

Du kan også meditere ved visualisering, der er en metode, hvor du i dit sind skaber billeder, der kan være med til at ændre dine destruktive tanker, følelser og forestillinger.

Endelig kan du også meditere ved at fokusere på forskellige steder i kroppen.

Meditation er en af de afstressningsteknikker, der vinder meget frem, og den kan læres både gennem bøger, CD og på kurser.

Du kan søge på Internettet for kurser, bøger og CDère.

Mindfulness
Mindfulness er opmærksomhedstræning, der styrker din bevidsthed på dine fysiske fornemmelser, evnen til at være ikke-dømmende og evnen til at være til stede i nuet, så tanker om fremtiden og fortiden registreres og ”passerer forbi” bevidstheden.

Nærvær og det at give slip på kontrol trænes også med mindfulness, der udøves gennem yogaøvelser, meditation og kognitive strategier.
Mindfulness kan hjælpe i behandlingen af stress, angst, tristhed, depression, kroniske smerter, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser og anspændthed.

Mindfulness anvendes som led i forbedret livskvalitet og ønsket om indre ro og balance.
Metoden er udviklet af læge, Ph.d. og stifter af Center for Mindfulness Jon Kabat-Zinn.

Der udbydes også gruppeforløb og kurser i mindfulness forskellige steder i landet.

Du bør sikre dig, at instruktøren har uddannelsesbeviser og certificeringer. Kig dig godt for.

Coping
 Coping er et amerikansk begreb og betyder ”at kunne forholde sig til” – altså det at kunne klare eller løse problemer og vanskelige situationer.

Det er forskelligt fra person til person, hvor meget pres vi hver især kan klare – ingen kan klare alt – og afhængigt af hvilke og hvor mange belastninger, vi udsættes for samt vores individuelle ressourcer som;

  - helbredet
  - energien
  - livsanskuelsen
  - engagementet
  - evnen til problemløsning
  - sociale færdigheder
  - social støtte
  - materielle ressourcer
  - følsomhed
  - copingstrategier

I forbindelse med stress er coping et vigtigt begreb, fordi det kan hjælpe med at få os til at blive bevidste om, hvordan vi hver især er i stand til at klare vores livsomstændigheder og handle efter det.

Ved at få skabt bevidsthed om, hvilke strategier vi bevidst eller ubevidst anvender, når vi står over for et problem, får vi kendskab til vores egen personlige grænse og mulighed for at medvirke til at regulere omgivelsernes påvirkning samt være på forkant over for det pres, vi jævnligt udsættes for.

Den californiske psykologiprofessor og stressforsker Richard. S. Lazarus har defineret 8 forskellige coping strategier, der kan hjælpe os med at skabe kontrol over de forskellige situationer, udfordringer eller problemer, som alle møder i vores hverdag:

1. Konfronterende coping
Her vil man tage kampen op, når det gælder vanskeligheder eller modstand. Ved kriser eller besværligheder vil man sige: "Det problem skal ikke få bugt med mig, jeg vil have det godt".

2. Distancerende coping
Her vil man forvente, at problemet løser sig af sig selv. Man gør intet, selvom problemet er kendt.

3. Udadvendt følelsesmæssig coping
Her vil man tale om sit problem med andre, give udtryk for sine oplevelser og følelser i forbindelse med problemet.

4. Indadvendt følelsesmæssig coping
Her vil man beholde alt for sig selv. Andres råd og vejledning vil bare virke forstyrrende og gøre det sværere at træffe valg og beslutninger. Man ønsker ikke at dele sine følelser med andre.

5. Ansvarlig coping
Her vil lange overvejelser være gældende. Hvad har jeg gjort galt, og hvordan kan jeg undgå at gøre det i fremtiden?

6. Uansvarlig coping
Her vil man overhovedet ikke indrømme, at der findes et problem.

7. Intellektuel coping
Her sætter man sig godt og grundigt ind i mulige løsningsmodeller efter en grundig problemanalyse. Der defineres et klart mål samt ses på de barrierer som hæmmer en i løsningsforsøgene. Her begås sjældent den samme fejl to gange.

8. Håbsorienteret coping
Her tror og håber man det bedste. Her er tale om en meget optimistisk og positiv indstilling til livet.

Ved at være positiv, have positive følelser, tænke positivt og ved at være bevidst om de forskellige coping strategier, kan du påvirke din måde at løse problemer på i positiv og helende retning.

Ved at blive bevidst om og udvikle dine coping strategier, får du mulighed for at forebygge stress.

Der findes bøger og kurser inden for coping, der anvendes at såvel psykologer som stresscoach.

Prøv opgaven med Coping her på siden under "Udfordringen"

Udskriv

Tilbage til fakta om stress