Hvilke muligheder er der for hjælp/behandling

Det er vigtigt at huske, at der ingen let vej er ud af stress. Det er hårdt arbejde, og du skal tage ansvar for dig selv og dit liv.

Start med at beslutte, at det fra i dag er dig, der bestemmer over dine tanker og handlinger – fokuser på alt det positive og ignorer alt det negative.

Der findes efterhånden mange muligheder for hjælp til behandling af stress, og hvad der er rigtigt for den ene, er nødvendigvis ikke rigtigt af den anden.
Det handler om, at finde ud af, hvad der er årsagen til stress – er det arbejdsrelateret?, er det personrelateret? Ofte er det begge dele.

Start med at kontakte din læge, så du sikrer dig, at du ikke er ramt af alvorlig sygdom.

Søg viden på biblioteket, på Internettet, hos venner, bekendte og kolleger om behandlingsmetoder og behandlere af stress og udbrændthed – eller her.

Hvad kan du selv gøre
Kig alvorligt på dig selv og dit liv. Tag det hele op til revision; dit arbejdsliv, din livsstil, dine vaner, din opfattelse af dig selv og andre, dit fritidsliv, dit familieliv, din egentid, dit helbred - OG VÆR ÆRLIG!

Der er dog visse ting, du selv kan gøre, for at minimere eller undgå stress:
  Tag dig selv alvorligt
  Find viden om stress
  Sørg for at holde pauser i arbejdet
  Sørg for at få en god nattesøvn (6-8 timer hver nat)
  Prøv at finde tid, ½ time hver dag, hvor du gør noget, der gør dig glad
  Få løst eventuelle konflikter både hjemme og på arbejdspladsen
  Sørg for at have et godt netværk af kollegaer og venner
  Skær ned på et evt. forbrug af kaffe, tobak og alkohol
  Spis sundt – godt med grønsager, hvidløg og grøn the.
  Dyrk motion – det er MEGET effektivt – og bare ½ time er effektivt
  Grin – humor frigør hormoner, der gør dig glad.
  Sænk dit ambitionsniveau og dine krav til dig selv og andre
  Husk - det er okay ikke at være perfekt
  Tag hovedrollen i dit liv – før det ud i livet, som du gerne vil
  Lær at sige nej, pyt og måske farvel
  Tænk positivt
  Find ud af om du lider af arbejdsnarkomani
  Kend dine stresstegn
  Husk - det er dig, der ved, hvad der er bedst for dig
  Hold fri og vær nærværende, når du er hjemme
  Luk arbejdsmobiltlf. og e-mail, når du har fri.
  Hold fri i dine weekender og ferier
  Lyt til din krops signaler, dine tanker og følelser og handl efter dem
  Opsøg evt. en stresscoach, samtaleterapeut eller anden person, der kan hjælpe dig med at finde muligheder og forandre dit liv.
  Få et helbredstjek og en god snak med din læge

Hvad kan arbejdspladsen gøre
Arbejdsmiljøinstituttet har i mange år forsket i, hvilke faktorer, der har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og dermed stress. De har fundet seks punkter, som de kalder for ”de 6 guldkorn”. Punkterne kan bl.a. bruges, når der skal udarbejdes stresspolitik.

Det er arbejdspladsens opgave at være med til at sikre flg:

Indflydelse 
Den enkelte har indflydelse på sit eget arbejde og på de betingelser, det foregår under. Det kan være arbejdstiden, hvem man arbejder sammen med, valg af redskaber eller procedurer, arbejdets tilrettelæggelse, arbejdsstedets indretning osv.

Mening i arbejdet
Man kan se, hvordan det, man selv laver, har sammenhæng med det samlede produkt. Det er også sådan, at arbejdet har en mening ud over selve det at tjene penge. Her kommer værdier og mål også ind i billedet.

Forudsigelighed 
Forudsigelighed handler om at få de relevante informationer på det rigtige tidspunkt. Det vigtige her er at undgå uvished og ængstelse. Det er altså ikke meningen, at man skal kunne forudsige detaljerne i dagligdagen. Forudsigelighed handler om de store linier.

Social støtte 
Støtte kan være både praktisk og psykologisk. Det vigtige er, at den kommer på det rigtige tidspunkt, hvor man har behov for det.
Støtten kan komme fra såvel kolleger som ledere.

Belønning 
Det er vigtigt, at belønningen står mål med indsatsen. Ellers vil det opfattes som uretfærdigt. Belønningen kan være løn, anseelse og påskønnelse eller muligheder for udvikling og karriere i forbindelse med jobbet. Alle tre former for belønning har betydning for de ansatte.

Krav 
Kravene i arbejdet er både kvantitative og kvalitative. De kvantitative krav skal være passende. Det betyder, at man hverken skal have for meget at lave eller for lidt. Også de kvalitative krav skal passe til personen. Arbejdet skal altså hverken være for svært eller for let. Måske ”lidt for svært” er det bedste. Endelig skal kravene være klare. Man skal altså vide, hvornår arbejdet er udført godt nok.

Du kan læse "De 6 guldkorn"  her

Når skaden er sket
Hvis du er blevet ramt af stress, er det vigtigt at din arbejdsgiver viser omsorg og forståelse for din situation ved at tilbyde dig hjælp til at komme videre f.eks. med økonomisk støtte til behandlinger hos psykolog, psykoterapeut, stresscoach osv.

Måske har din arbejdsplads kendskab til, hvilke stressbehandlere og andre muligheder, der findes i netop dit geografiske område.

Det er vigtigt, at din arbejdsplads sørger for at holde kontakten til den sygemeldte og, når tid er, giver mulighed for langsom tilbagevenden til jobbet i form af deltidsarbejde/hjemmearbejde i en periode.

For så vidt muligt bør en fyring undgås, da det kan gøre det langt sværere at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Kontakt altid din læge, så du kan få et helbredstjek.

Du kan også kontakte din fagforening.

Har du gennem din arbejdsplads en sundhedsordning/forsikring, kan du også have mulighed for at få hjælp til behandling gennem den.

Fagforening
I mange tilfælde kan det være en god ide at kontakte din fagforening, når du har stress, da de kan give dig informationer om, muligheder for hjælp hos dem evt. i form af tilbud om samtaler hos en terapeut.

 

Udskriv

Tilbage til fakta om stress