Hvem får stress?

Alle kan få stress og vi er alle i en vis udstrækning sårbare over for de påvirkninger og belastninger, der kan give stress, men vores livsomstændigheder, vores ”bagage” og mængden af belastninger, der stresser, er individuelle.

Vi kan alle blive ramt af stress, hvis presset på os er for stort. Der er en grænse.

Vi indeholder hver især vores egen stresstærskel, der er afhængig af mange forskellige faktorer, erfaringer og vores personlighed.

Vores personlige stresstærskel bestemmer, hvor meget vores krop kan belastes og rumme af beslastninger – nogen kan rumme meget, andre kan rumme lidt, men ingen kan rumme alt.

At blive overbelastet er ikke et udtryk for, at du er en svag person, og at ”stærke” personer ikke kan blive påvirket og ramt af stress.

Nogen peger på, at stressramte kan have personlighedstræk som: pligtopfyldende, ansvarsbevidste, ambitiøs, ildsjæl, idealist, entusiast, engageret, har svært ved at sige fra, vil gøre tingene/arbejdet perfekt, lader sig irritere af småting, skal nå det hele.

Lad det være op til den enkelte stresshistorie, at fortælle, hvor stressen kommer fra.

Udskriv

Tilbage til fakta om stress