Årsager til stress

Årsagerne til at hver enkelt af os bliver stressede er individuelle. Stress er personligt og individuelt. Hvert enkelt menneske har sin egen stresshistorie.

Vores Stresshistorier har rod i såvel privatlivet som i arbejdslivet, men afspejler også mange områder af det, vi har oplevet gennem livet, vores personlighed og vores livsstil.

Din krop er skabt til at kunne klare udfordringer, både de fysiske og de psykiske, og den er også skabt til at kunne genskabe balancen, når du har været udsat for hårdt pres - bare ikke hele tiden eller alt for ofte.

Du lever i den intelligente krop. Når du modtager advarselstegn eller stresssignaler fra din krop, så er kroppen ude af balance og du skal tage advarslerne alvorligt. Stoppe op, lytte og ændre noget i dit liv.

Stress er et tegn på ubalance, der kan stamme fra ydre årsager f.eks. arbejde eller indre årsager f.eks. lavt selvværd.

Det er individuelt, hvad der skaber ubalance og stresser os, og hvor meget der skal til, før bæger flyder over, man bryder sammen eller siger STOP.

Personer, der bliver ramt så hårdt, at de bliver syge af det, har oftest været udsat for hårdt pres og mange store belastninger  over en længere periode.

Hvis det, du udsætter dig selv for, overstiger det, du har ressourcer til at kunne og skulle, så får du stress. Sig nej – sig pyt – sig måske farvel:

Her kommer eksempler på, hvilke faktorer, der kan give stress i forbindelse med jobbet. Der er sikkert flere.

Arbejdsrelateret stress kan være:
  - usikkerhed om ansættelse og arbejdsformer
  - manglende tryghed i ansættelsen
  - manglende sammenhæng mellem krav og ressourcer
  - højt arbejdstempo
  - overarbejde/ for meget arbejde i en ikke afgrænset periode
  - alenearbejde

  - at man er udsat for risiko for vold
  - skifteholdsarbejde/skiftende arbejdstider
  - at man har for lidt indflydelse på sit arbejde
  - at man har for lidt indflydelse på planlægning af opgaverne
  - at man mangler uddannelse og ikke har de nødvendige kompetencer
  - overvågningsarbejde

  - manglende informationer fra ledelsen/forudsigelighed
  - uklar rollefordeling/hvem laver hvad
  - ledighed/fyring
  - samarbejdsproblemer, misundelse og konflikter
  - manglende eller lidt støtte fra kolleger og ledelse/social støtte
  - mobning, bagtalelse og chikane

  - gener i det fysiske arbejdsmiljø (støj, indretning, belysning, temperatur)
  - manglende udfordringer og meningsfuldhed i opgaverne
  - ensidigt arbejde
  - krav om at skjule følelser/høje følelsesmæssige krav
  - stramme deadlines og stort tidspres
  - uklare og modsatrettede krav

  - klientarbejde (arbejde med elever, indsatte, patienter, klienter, beboere osv.)
  - for mange arbejdsopgaver/for stor arbejdsmængde
  - at man er alene om at træffe beslutningerne
  - manglende belønning (løn, anerkendelse, ros, personalegoder m.m.)
  - manglende forståelse og respekt for privatliv/flex/manglendefrihedsgrader.
  - for mange afbrydelser i arbejdet

  - meget kørsel i trafikken (f.eks.chauffører og sælgere)
  - for meget ansvar
  - fyringer, fusioner, lederskifte, omstruktureringer, manglende omsætning m.m.

  lederstress: ensomhed, utilfredse medarbejdere, ansvar, økonomi m.m.
  manglende retfærdighed og tillid

Her kommer eksempler på, hvilke faktorer, der kan give stress i forbindelse med dit privatliv. Der er sikkert flere.

Privat relateret stress kan være:
  - for stort pres
  - uløste konflikter
  - at skulle overskue for meget på en gang/for mange bolde i luften
  - dårlig formuleringsevne
  - manglende læsekundskaber/ordblindhed og sprogkundskaber
  - præcision, nøjagtighed, perfektionisme

  - manglende kondition, styrke og udholdenhed
  - vægt m.m.
  - vrede og bitterhed
  - skuffelser
  - bekymringer
  - nederlag/tab af partner, kæreste, forælder, ven osv.

  - ensomhed
  - skyld
  - manglende kontrol og indflydelse
  - manglende mening med livet
  - manglende anerkendelse
  - smerter

  - sygdom
  - dødsfald
  - økonomi
  - skilsmisse/ægteskabelige problemer
  - børn
  - venner

  - ændring i levevaner
  - arbejdsløshed
  - pensionering
  - livsforhold (handicap, eneforsørger, graviditet, overgangsalder, alvorlig sygdom, fængsel, alkohol)
  - ansvar, beslutninger, krav, forpligtelser
  - egne og andres forventninger
  - incest og andre traumatiske oplevelser

”Det grænseløse arbejde”
Der var dengang, man gik på arbejde i ca. 8 timer om dagen. Udførte det, man skulle, holdt sine pauser og så gik man hjem. Og så er der nu, hvor den moderne verdens teknologi giver os mulighed for at arbejde 24 timer i døgnet. Du udfører dine opgaver på arbejdspladsen eller hjemme.

Det er ligegyldigt, hvor du arbejder, bare du arbejder godt, og afleverer opgaven til tiden – eller er det?

Mange virksomheder forsøger at tilgodese de ansattes behov for fleksible arbejdstider med muligheden for at arbejde hjemme, men faren er, at arbejdet æder sig ind i privatlivet. Skellet mellem arbejde og privatliv kan udviskes.

Mindst 1/3 af danske lønmodtagere oplever konflikt mellem arbejdsliv og privatliv, viser en undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet.
Det stiller nye krav til virksomhederne og deres medarbejdere at få lavet nogle klare og tydelige retningslinjer for og forventninger til hjemmearbejdspladser – som nogen trives med og andre ikke.

Al forskning viser, at det er vigtigt, for at undgå eller nedsætte stress på arbejdspladsen, at der er et psykisk godt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøinstituttet har en opskrift på vigtige spilleregler for et godt arbejdsmiljø. Den kaldes ”de 6 guldkorn”:
1. Indflydelse på dit arbejde og de betingelser, det foregår under f.eks. indhold, arbejdstidens placering, samarbejdspersoner m.m.

2. Vi har alle behov for forudsigelighed og tryghed. Den gode chef informerer og undgår rygter og gætterier.

3. Dit arbejde skal give dig mening. Mening er følelsen af at gøre en forskel som kollega, som ansat, som den, der får noget til at flytte sig osv.

4. Alle har brug for støtte. Praktisk-, følelsesmæssig-, personlig- og faglig støtte osv. Vi skal have feed-back på det, vi laver.

5. Belønning er en del af arbejdet. Vi har behov for at føle, at vi bliver retfærdigt behandlet, får anerkendelse, en ekstra fridag, bonus m.v.

6. Kravene til os skal være afstemte hver enkelt. Travle dage, rolige dage, høje krav, lave krav osv.

Udskriv

Tilbage til fakta om stress